Niklas Billström

Koordinator

Niklas Billström
Telefon
08-450 4122
Organisation
Förvaltningen / Biblioteket
Beskrivning
Jag arbetar med frågor som rör Canvas, Zoom och Play och stöttar lärare i hur de kan utnyttja dessa för en kreativ pedagogik. Jag arbetar också med den högskolepedagogiska utbildningen samt ansvarar för utställningar i Biblioteket. Jag undervisar också i ljuddesign/ljudkonst. Kontrabasist.