Gustaf Douhan

Student

Gustaf Douhan
Utbildning
Masterprogrammet i Design - rumslig gestaltning, 120 hp
Årskurs
Åk 2
Organisation
Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation