Molly Sehlin

Student

Molly Sehlin
Utbildning
Masterprogrammet i Design - rumslig gestaltning, 120 hp
Årskurs
Åk 1
Organisation
Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation