Petra Penlau

Student

Petra Penlau
Utbildning
Masterprogrammet i Visuell kommunikation, 120 hp
Årskurs
Åk 1
Organisation
Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation