Kristina Fridh

Professor

Kristina Fridh
Telefon
08-450 4260
Organisation
Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation / Inredningsarkitektur och möbeldesign
Beskrivning
Kristina Fridh är professor i Inredningsarkitektur. Hon har en masterexamen och doktorsexamen i Arkitektur från Arkitektur, Chalmers och har även studerat inredningsarkitektur på Konstindustriskolan, nuvarande HDK-Valand. Kristinas doktorsavhandling ”Japanska rum” omarbetades senare till en bok som publicerades 2004. Hon har tidigare arbetat som lärare i design inriktning rumsgestaltning, forskare och studierektor för forskarutbildning. Kristina har varit projektledare för två konstnärliga forskningsprojekt som finansierats genom Vetenskapsrådet, Konstnärlig forskning. ”Ytans materialitet” 2006–09, i samarbete med designern Thomas Laurien, fokuserade på användandet av olika material i rumsskapandet kopplat till olika kulturers föreställningar om rum, med referenser till svensk och japansk arkitektur, samt ett utforskande arbete med byggnadsglas genom eget designarbete. Forskningsprojektet redovisades och presenterades i form av en utställning på Röhsska museet i Göteborg samt i en bok ”Ytans materialitet”. I det senare forskningsprojektet, ”Urban materialitet – mot nya samarbeten i textil design och arkitektur” 2016–20, låg fokus på textil arkitektur. Projektet var ett samarbetsprojekt med Textilhögskolan i Borås och Chalmers/Arkitektur. I projektet byter interiör och exteriör plats, och fasader kläs på med textila moduler som kan förbättra de akustiska kvaliteterna i stadsmiljöer som belastas av oönskat buller. Projektet redovisades bland annat genom en utställning på Form/Design Center i Malmö 2019, se Textil arkitektur - Form/Design Center (formdesigncenter.com) och fortsätter i arbetet med att bygga vidare på en plattform för gemensamma samarbeten inom textil arkitektur. Publikationer och utställningar se i DIVA, Kristina Fridh.

Publikationer, konstnärlig output och konferensbidrag