Masterprogrammet CRAFT - Smycke och corpus: Ädellab, 120 hp