HR-enheten

HR-enheten har ett övergripande ansvar att stödja och driva frågor inom det arbetsgivarpolitiska området såsom arbetsrätt och avtal, lönebildning, kompetensförsörjning, kompetensutvecklingsinsatser, ledarskap, medarbetarskap, hälsa- och arbetsmiljö samt jämställdhets- och likabehandlingsfrågor.

Titel
HR-chef
Telefon
08-450 4111
Beskrivning
HR-chef. Arbetsgivarpolitiska området såsom: arbetsrätt och avtal, förhandling med fackliga parter, lönebildning, ledarskap, medarbetarskap. Leder och fördelar arbetet vid HR-enheten.
Läs mer här >>
Titel
Lönehandläggare
Telefon
08-450 4205
Titel
Uppdragstagare
Titel
HR-handläggare
Telefon
08-450 4109
Titel
Biträdande HR-chef
Telefon
08-450 4128
Titel
HR-handläggare
Telefon
08-450 4135
Titel
HR-handläggare (Tjänstledig till 2023-02-28)
Telefon
08-450 4109
Titel
HR-handläggare
Telefon
08-450 4134