HR-enheten

HR-enheten har ett övergripande ansvar att stödja och driva frågor inom det arbetsgivarpolitiska området såsom arbetsrätt och avtal, lönebildning, kompetensförsörjning, kompetensutvecklingsinsatser, ledarskap, medarbetarskap, hälsa- och arbetsmiljö samt jämställdhets- och likabehandlingsfrågor.

Titel
HR-chef
Telefon
08-450 4111
Beskrivning
HR-chef. Arbetsgivarpolitiska området såsom: arbetsrätt och avtal, förhandling med fackliga parter, lönebildning, ledarskap, medarbetarskap. Leder och fördelar arbetet vid HR-enheten.
Läs mer här >>
Titel
Biträdande HR-chef
Telefon
08-450 4128
Titel
Administratör
Telefon
08-450 4132
Titel
HR-handläggare
Telefon
08-450 4109
Titel
HR-handläggare
Telefon
08-450 4135
Titel
HR-handläggare (Tjänstledig till 2023-02-28)
Telefon
08-450 4109
Titel
HR-handläggare
Telefon
08-450 4134
Beskrivning
HR-enhetens kontaktperson för Institutionen för Konst och IT-enheten. Samordnare för Lärarförslagsnämnden och MBL-möten.
Läs mer här >>
Titel
HR-handläggare
Telefon
08-450 4110
Beskrivning
HR-enhetens kontaktperson för Institutionen för bild och slöjd, (IBIS), Ekonomienheten, Ledningens kansli samt Fastighet. Samordnare för arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och...
Läs mer här >>