Fastighetsavdelningen

Titel
Fastighetschef
Telefon
08-450 4380
Titel
Receptionist
Telefon
08-450 4146
Titel
Lokalvårdare
Telefon
08-450 4384
Titel
Lokalvårdare
Telefon
08-450 4387
Titel
Fastighetstekniker
Telefon
08-450 4145
Titel
Lokalvårdare
Telefon
08-450 4388
Titel
Processledare
Telefon
08-450 4148
Titel
Lokalvårdare
Telefon
08-450 4389
Titel
Verkstadskoordinator
Telefon
08-450 4140
Mobil
08 450 43 04
Beskrivning
processledning verkstäder.
Läs mer här >>
Titel
Fastighetstekniker
Telefon
08-450 4381
Titel
Lokalvårdare
Telefon
08-450 4385
Titel
Receptionist
Telefon
08-450 41 44
Titel
Medarbetare Infocenter
Telefon
08-450 4378
Titel
Tekniker
Telefon
08-450 4256
Titel
Lokalvårdare
Telefon
08-450 4379
Titel
Arbetsmiljösamordnare
Telefon
08-450 4382
Beskrivning
Arbetsmiljösamordnare -Allmänna arbetsmiljöfrågor -Skyddsrondsfrågor -Undersökningar och provtagningar som rör arbetsmiljön -Riskbedömningar gällande förändringar i verksamheten -Arbetsmiljöförbätt...
Läs mer här >>
Titel
Lokalvårdare
Telefon
08-450 4386