Kandidatprogrammet Smycke och corpus: Ädellab, 180 hp