Kandidatprogrammet Grafisk formgivning och illustration, 180 hp