Kandidatprogrammet Grafisk formgivning och illustration, 180 hp

Studenter på kandidatprogrammet Grafisk formgivning och illustration, 180 hp.