Ekonomienheten

Ekonomienheten ansvarar för och samordnar ekonomiadministration, upphandling och inköpsfrågor för hela myndigheten. Bland arbetsuppgifterna märks ansvar för processer som finansiering och redovisning, systemförvaltning, upphandling och inköp, budget och uppföljning samt stiftelser.

Inför beslut inom högskolan om investeringar och resursanvändning ska ekonomichefen bedöma att utgifterna är motiverade, att de ligger inom ramen för högskolans verksamhet, att medel finns inom projektet samt att skatteregler, policies, riktlinjer och föreskrifter följs.

Tillsammans med personalenheten är ekonomienheten sammankallande för högskolans administrativa möteskrets för ekonomi- och personalfrågor.


Ekonomichef

Kent Råberg
Tel 08-450 41 30
kent.raberg@konstfack.se

Redovisningsansvarig
Anders Lundgren
Tel 08-450 43 52
anders.lundgren@konstfack.se

Ekonomiadministratör
Anita Olsson
Tel 08-450 41 31
anita.olsson@konstfack.se

Ekonomiadministratör
Håkan Karlsson
Tel 08-450 41 32
hakan.karlsson@konstfack.se

Inköpsansvarig
Carola Björnfot
Tel 08-450 41 64
carola.bjornfot@konstfack.se