Filmer om sökmetodik

Att söka information är en process i flera steg. Dessa steg samt saker att tänka på beskrivs i filmerna nedan.

Introduktion

En kortfattad introduktion till informationssökningens olika steg

 


Vetenskapliga artiklar

Vad är en vetenskaplig artikel? Hur brukar en vetenskaplig artikel vara uppbyggd?Frågeställning och söktermer

Hur hittar du lämpliga termer att söka på utifrån den frågeställning du arbetar med?

 


Bibliotekets databaser

Vilka databaser har du tillgång till genom Konstfacks bibliotek?Bygg upp en sökfråga av dina söktermer

Hur kombinerar du dina söktermer för att konstruera en bra sökfråga? Hur använder du booleska operatorer, trunkering och frassökning för att få så många relevanta träffar som möjligt?Sökning med ämnesord

Hur söker du med ämnesord i bibliotekets databaser?Hantera en träfflista

Hur bearbetar och filtrerar du en träfflista?

 


Ta fram de artiklar du hittat

Hur kommer du åt en fulltext för de artiklar du sökt fram?Utvärdera dina sökresultat

Hur förhåller du dig till det material du har hittat?