Andra bibliotekskataloger

Husbygge

Svenska bibliotekskataloger

LIBRIS - Gemensam katalog för svenska högskole- och forskningsbibliotek

Stockholms stadsbibliotek - Stadsbiblioteket och alla filialbibliotek i Stockholm

Legimus - Talböcker, e-textböcker m.m. från MTM, Myndigheten för tillgängliga medier

Katalogsök Stockholms Län - Gemensam sökportal för bibliotek i Stockholms län

Karta över bibliotek i Stockholms län

Internationella bibliotekskataloger

Art Discovery Group Catalogue (WorldCat) - Samtidig sökning i ett 60-tal internationella konstbibliotekskataloger i WorldCat, som tillsammans ger åtkomst till ca 1 900 databaser och miljoner tidskriftsartiklar och e-böcker.

WorldCat - (OCLC) Sök bland 1,5 miljarder böcker, musik, videor, artiklar etc. i ca 12 000 bibliotek över hela världen i en och samma sökning. Man kan också se i vilket bibliotek verket finns - dock ej svenska bibliotek.