Sök tidskrifter

Biblioteket prenumererar på cirka 85 tryckta tidskrifter, och har dessutom tillgång till mer än 5 000 elektroniska tidskrifter.

Tidskrifter

Sök samtliga elektroniska och tryckta tidskrifter

 


E-tidskriftspaket

Academic Search Premier - Tillgång till mer än 4700 akademiska e-tidskrifter inom olika ämnesområden

Art and Architecture Source - Nästan 1 000 e-tidskrifter inom konst, arkitektur och design

JSTOR - Äldre elektroniska tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap

Taylor & Francis - Tillgång till över 2 000 e-tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap


Fjärråtkomst

Våra e-tidskrifter tillhandahålls på ett par olika sätt. De flesta kommer vi åt genom databaserna Academic Search EliteArt Source och JSTOR. Om du befinner dig på annan plats än Konstfack måste du logga in för att komma åt resurserna ovan. Befinner du dig på Konstfacks nätverk krävs ingen inloggning.

Övriga e-tidskrifter

Directory of Open Access Journals Samlar drygt tusen fritt tillgängliga elektroniska tidskrifter. (Fritt tillgängligt)