Sök i DiVA

I DiVA kan du söka och publicera examensarbeten och forskningspublikationer.

Student som söker

Konstfacks student- och forskningsarbeten i DiVA

DiVA-portal (Alla deltagande lärosäten)


Andra resurser

Uppsök (Svenska studentarbeten i fulltext)

Uppsatser.se (annat gränssnitt för Uppsök)

SwePub (Svenska forskningspublikationer)

Avhandlingar.se (avhandlingar från svenska lärosäten) 

Vårutställning (Konstfacks examensutställning)

Examensarbeten i tryckt form


Äldre examensarbeten finns i allmänhet inte i elektronisk form. Dessa kan för det mesta lånas i biblioteket.

Konstfack sparar arkivexemplar av uppsatser i skolans myndighetsarkiv. Kontakta din utbildningsadministratör eller högskolans arkivarie för mer information.