Säkerhet i Zoom

Det finns flera funktioner i Zoom som du kan välja att använda för att höja säkerheten och öka funktionaliteten i dina föreläsningar, seminarier eller möten.    

”Säkra” möten

Den som skapar ett Zoom-möte kan välja att skapa ett lösenord som alla som ska ansluta till mötet måste ange.

Du kan också aktivera ”Waiting Room”. Deltagare placeras då i ett väntrum och du släpper in deltagare en och en i mötet.

Du kan också välja att slå på en funktion som gör att endast personer med Konstfackskonto kan ansluta till dina möten. Det kan göra att ”Breakout Rooms” kan fungerar bättre.

För att slå på och av denna funktion gör så här:

  1. Gå till https://konstfack-se.zoom.us/
  2. Logga in med ditt Konstfackskonto
  3. Välj Settings i vänsternavigationen
  4. Gå till Only authenticated users can join meetings & välj önskad inställning beroende på dina behov.

Det är då viktigt att försäkra sig om att studenter skapat sina Zoom-konton enligt instruktion här: https://www.konstfack.se/sv/Bibliotek/Hogskolepedagogik-och-digitala-larmiljoer/Zoom/

Observera att dettas inte fungerar då externa personer, som till exempel kritiker eller opponenter, ska bjudas in.

 

Personal Meeting ID

När du skapar ett möte kan du bjuda in med hjälp av Personal Meeting ID eller ett automatgenererat ID.

Personal Meeting ID alltid har samma länk om du inte aktivt ändrar den, vilket innebär att en person som fått länken vid ett tidigare tillfälle kan ansluta till ett annat möte senare. 
Detta kan du hindra genom att sätta ett lösenord som du byter ut frekvent eller genom att ändra de tio siffrorna i ditt ”personal meeting ID”.

Om du har aktiverat ”Waiting Room” kommer alla framtida möten med Personal ID att ha Waiting Room, tills du väljer att stänga av det.

Det säkraste är att vid Meeting ID välja Generate Automatically mötes-id när du bjuder in till föreläsningar, seminarier eller möten.

 

Uppdatera Zoom

Se till att du alltid har den senaste versionen av Zoom så att du har alla säkerhetsuppdateringar som släppts. Ta som vana att regelbundet kontrollera om det finns en uppdatering och acceptera frågor om du vill uppdatera Zoom.