Dissertations

Bauer, P. (2016). Sisters! Making Films, Doing Politics : An Exploration in Artistic Research (PhD dissertation). Stockholm: Art and Theory Publishing. 

Nobel, A. (2014). Dimmer på Upplysningen : text, form och formgivning (PhD dissertation). Stockholm: Nilleditions.  

Ávila, M. (2012). Devices : On Hospitality, Hostility and Design (PhD dissertation). Göteborg University of Gothenburg.  

Bärtås, M. (2010). You told me : work stories and video essays / verkberättelser och videoessäer (PhD dissertation). Göteborg: University of Gothenburg.  

Lind, U. (2010). Blickens ordning : Bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform (PhD dissertation). Stockholm: Stockholms universitet.  

Ljungberg, R. (2008). En resa från det ordlösa : en kartläggning av ett personligt yrkeskunnande (PhD dissertation). Stockholm: KTH Royal Institute of Technology.

Akner-Koler, C. (2007). Form & formlessness : Questioning aesthetic abstractions through art projects, cross-disciplinary studies and product design education (PhD dissertation). Stockholm: Axl Books.

Updated: 30 May 2017
Author: Olga Karlsson