Fastighetsavdelningen

Titel
Receptionist
Titel
Lokalvårdare
Telefon
08-450 4384
Titel
Lokalvårdare
Telefon
08-450 4387
Titel
Receptionist
Telefon
08-450 4143
Titel
Fastighetschef
Telefon
08-450 4380
Titel
Fastighetstekniker
Telefon
08-450 4145
Titel
Lokalvårdare
Telefon
08-450 4388
Titel
Lokalvårdare
Telefon
08-450 4389
Titel
Fastighetstekniker
Telefon
08-450 4381
Titel
Lokalvårdare
Telefon
08-450 4385
Titel
Receptionist
Telefon
08-450 41 44
Titel
Receptionist
Telefon
08-450 41 44
Titel
Arbetsmiljösamordnare
Telefon
08-450 4382
Beskrivning
Arbetsmiljösamordnare -Allmänna arbetsmiljöfrågor -Skyddsrondsfrågor -Undersökningar och provtagningar som rör arbetsmiljön -Riskbedömningar gällande förändringar i verksamheten -Arbetsmiljöförbätt...
Läs mer här >>
Titel
Lokalvårdare
Telefon
08-450 4386

Avdelningen utgörs av tre enheter: fastighet, lokalvård, reception. Fastighetsavdelningen har ett övergripande ansvar för bland annat lokalförsörjning, fastighetsunderhåll, inpasseringssystem/säkerhet och lokalvård.

Avdelningen företräder Konstfack vid planering av ny- till- och ombyggnader och har kontakter med fastighetsägare och byggherrar. Inom ramen för fastställd budget svarar enheten för byggprojekt inom högskolans lokaler.

Högskolans reception är förlagd till enheten och svarar bland annat för växel, försäljning, godsmottagning och postgång. Avdelningen är systemägare av IT-system för telefon, inpassering och lokalbokning.

Uppdaterad: 4 april 2013
Sidansvarig: