Fastighetsavdelningen

Fastighetschef
Telefon
08-450 4380
Receptionist
Telefon
08-450 4377
Receptionist
Telefon
08-450 4146
Lokalvårdare
Telefon
08-450 4384
Lokalvårdare
Telefon
08-450 4387
Fastighetstekniker
Telefon
08-450 4145
Lokalvårdare
Telefon
08-450 4388
Processledare
Telefon
08-450 4108
Lokalvårdare
Telefon
08-450 4389
Verkstadskoordinator
Telefon
08-450 4140
Mobil
08 450 43 04
Beskrivning
processledning verkstäder.
Läs mer här >>
Fastighetstekniker
Telefon
08-450 4381
Lokalvårdare
Telefon
08-450 4385
Medarbetare Infocenter
Telefon
08-450 4378
Tekniker
Telefon
08-450 4256
Lokalvårdare
Telefon
08-450 4379
Lokalvårdare
Lokalvårdare
Telefon
08-450 4386