Konstfacks vårutställning 2024

7 februari 2024

För första gången sedan pandemin samlas nästan alla program på Konstfack under en och samma period, 15–24 maj.

konstfack2024.se


Vårutställningen 2024 anordnas som en enda gigantisk grupputställning där kandidat-, master- och lärarstudenternas verk ställs ut tillsammans i Konstfacks lokaler. Undantaget konstmasterstudenterna som tagit ett eget initiativ till att mellan den 16 och 24 maj ställa ut på Färgfabriken.

För andra året i rad curerar Dotdotdot som består av de Konstfacksutbildade konstnärerna Lisa Juntunen Roos, Petter Rhodiner och Amy Worrall. I nära samarbete med studenterna väver de i sitt kurerande samman olika berättelser för att nå ett starkt både visuellt och teoretiskt resultat.

För den grafiska profilen står Linn Henrichson och Lars Høie. Linn tog examen 2020 från Konstfacks mastersprogram Visuell kommunikation och Lars gjorde detsamma 2022. Tillsammans vann de tävlingen om det grafiska konceptet för utställningen som de menar "utforskar kopplingarna mellan vävning, korsstygnsbroderi och tidig internetpixelestetik".

Med vävning som metafor för skolans roll som en plats för lärande och relationsskapande, ville de skapa något som kan ses som en kollektiv gobeläng som speglar alla de komplexa, sammanvävda relationerna inom Konstfack som institution. Inspirerade av rutnätets vägledande roll är alla visuella element knutna till ett ramverk som påminner om vävmönster och/eller digital pixelkonst. Med motiv inspirerade av textil och typografi av korsstygnsbroderi, utmanar konceptet den modernistiska minimalistiska estetiken genom att hylla traditionen av ornamentik.