Ännu mer pengar till Perceptionsstudion

18 januari 2024

I november 2023 fick Konstfacks unika verkstad Perceptionsstudion 480 000 kronor av Svenssons stiftelse för belysningsteknik för att utveckla kurspaket och pedagogiskt material. Nu ger Jacob Wallenbergs stiftelse nästan lika mycket för detsamma.


Totalt  958 000 kronor har Perceptionsstudion nyligen fått i bidrag för att utveckla verksamheten. Runt jul kom både 480 000 kronor från Svenssons stiftelse för belysningsteknik och 478 000 kronor från Jacob Wallenbergs stiftelse.

Undervisningen i studion är unik och det finns få andra skolor internationellt som erbjuder kurser med samma inriktning. Kunskapsområdet fundamentalt för alla konstnärliga discipliner som arbetar med visuella uttryck och det finns därför en efterfrågan på ett utökat kursutbud i Perceptionsstudion.

Stödet har möjliggjort att olika kombinerbara kurspaket utvecklas inklusive ett pedagogiskt demonstrationsmaterial som kan anpassas efter kursernas inriktning och på ett lättillgängligt sätt illustrera olika principer och fenomen som rör visuell perception, ljus och färg i rumsliga kontexter.

Läs mer om Perceptionsstudion här: www.konstfack.se/Om-Konstfack/Verkstader


Bild: Verk av Yuqing Tang och Nora Linnros