Pengar till Perceptionsstudion

20 november 2023

Konstfacks unika verkstad där undervisning och forskning om ljus, färg, material, visuell perception och rumslig upplevelse äger rum får medel för att utveckla kurspaket och pedagogiskt material. Tack Svenssons stiftelse för belysningsteknik!


Hela 480 000 kronor får Perceptionsstudion i bidrag från Svenssons stiftelse för belysningsteknik för att nu utveckla verksamheten. Undervisningen i studion är unik och det finns få andra skolor internationellt som erbjuder kurser med samma inriktning. Kunskapsområdet fundamentalt för alla konstnärliga discipliner som arbetar med visuella uttryck och det finns därför en efterfrågan på ett utökat kursutbud i Perceptionsstudion.

För att möta denna har nu Svenssons stiftelse för belysningsteknik möjliggjort att olika kombinerbara kurspaket utvecklas inklusive ett pedagogiskt demonstrationsmaterial som kan anpassas efter kursernas inriktning och på ett lättillgängligt sätt illustrera olika principer och fenomen som rör visuell perception, ljus och färg i rumsliga kontexter.

Läs mer om Perceptionsstudion här: www.konstfack.se/Om-Konstfack/Verkstader


Bild: Verk av Yuqing Tang och Nora Linnros