Palle Torsson får miljoner i projektbidrag från Vetenskapsrådet

9 november 2023

Tre miljoner kronor tilldelas Palle Torsson, lektor i konst, för forskningsprojektet "Ada Research: en Meta-Quest in i Algoritmens Värld", som bland annat ska synliggöra det av systemen bortträngda.


Det konstnärliga forskningsprojektet startar 2024 och utforskar och dokumenterar digitala system och verktyg, som med en helt ny kraft omformar vår verklighetsuppfattning. Skärmar presenterar resultat och bilder som väljs ut genom algoritmer till oss i allt snabbare takt. Vårt digitala liv ska vara effektivt, generera ett önskat beteende, hålla oss kvar eller få oss att köpa en produkt. I allt mindre grad är tekniken bakom öppen, synlig, altruistisk, hjälper oss att orientera oss eller förstå världen bättre. Vi ser en snävare, behaglig, tillrättalagd verklighet med färre valmöjligheter, där en stereotyp version av oss får plats. Men vart tar det bortträngda vägen?

Målet med projektet är att hitta och beskriva strategier för att använda systemen på ett alternativt sätt, så att det bortträngda, det queera, det morfologiska - det som inte går att placera i enkla kategorier - blir synligt.

– Jag vill rikta blicken mot den märkliga och fantastiska värld som tekniken möjliggör, men som våra konventioner tränger bort och som gömmer sig inne i teknikens svarta låda, säger Palle Torsson.