Lyckad disputation av Adam Bergholm, grattis!

14 september 2023

Adam Bergholm disputerade den 13 sepember 2023 med avhandlingen "Key Notes on the Unruly City - Social, Material, and Spatial Transgressions", genomförd inom doktorandprogrammet Konst, Teknik och Design.


Opponent: Dr. Robin Wilson (Associate Professor at The Bartlett School of Architecture, London)

Huvudhandledare: Dr. Catharina Gabrielsson
Bihandledare: Dr. Martín Ávila och Johanna Lewengard

Betygsnämn: Dr. Stefano Harney (Professor of transversal aesthetics, Academy of Media Arts Cologne), Dr. Kristine Samson (Associate Professor at Roskilde University, Department of Communication and Arts), Dr. Pernilla Hagbert (Researcher at the Dept. of Urban Planning and Environment, KTH)

Ordförande: Professor Helena Mattsson


Abstract och avhandling: kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1789300