Konstfacks inspel till forsknings- och innovationspolitik

7 november 2023

Med en stor grupp inblandade kolleger lade rektor sista handen vid Konstfacks underlag för regeringens forsknings- och innovationspolitik inför den kommande forskningspolitiska propositionen.


Bland det viktigaste för Konstfack att påtala är att:

• Öka basanslaget för vetenskaplig och konstnärlig forskning på Konstfack. Förslaget relaterar till Konstfacks examensrätt på forskarnivå på konstnärlig grund (sedan februari 2022).

• Slopa kraven på medfinansiering från forskningsfinansiärer eller möjliggör medfinansiering för konstnärlig forskning.

• Identifiera Konstfacks verkstäder som nationell forskningsinfrastruktur samt öka möjligheterna till finansiering av denna.

• Öka internationalisering genom studentstipendier samt förbättrade förutsättningar för internationella rekryteringar.

• Instifta innovationskontor för att nyttiggöra forskningsresultat, kunskap och kompetens inom det konstnärliga fältet.

Läs inspelet i sin helhet här: Konstfacks underlag för regeringens forsknings- och innovationspolitik.pdf