Årsredovisning 2022 och budgetunderlag 2024-26 är publicerade

22 februari 2023

Konstfacks årsredovisning för 2022 och budgetunderlag för 2024-26 är nu publicerade.