Anställningsordning för anställning av lärare, m fl

Anställningsordning för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack.