Institutionspersonal

Anställda på Institutionen för Konst.

Prefekt
Gunilla Muhr
Tel 08-450 42 57
Protected address 
 

Biträdande prefekt

Tindra Thor
Tel 08-450 41 60
Protected address


Administratörer
Helena Höök
Utbildningsadministratör (Utbildning & Information)
Tel 08-450 41 90
Protected address

Håkan Karlsson
Ekonomiadministratör (Ekonomi & Personal)
Tel 08-450 42 51
Protected address


Tekniker
Patrik Lindgren
Tekniker
Tel 08-450 42 56
Protected address


Professorer
Loulou Cherinet
Protected address 

Emily Roysdon
Protected address 

Lisa Tan
Protected address

Tom Sandqvist
Gästprofessor i konst med inriktning mot konstens idéhistoria och teori
Protected address


Lektorer
Henrik Andersson
Protected address

Johanna Billing 
Protected address
 

Mathew Gregory
Protected address

Johanna Gustafsson Fürst
Protected address

Martin Gustavsson
Protected address

Gunnar Larsson
Protected address

Anita Malmqvist
Protected address

Palle Torsson
Protected address

Joanna Warsza
CuratorLab
Protected addressAdjunkter
Ricardo Atienza
Protected address

Lars Ernholm
Tel 08-450 42 14
Protected address

Cecilia Järdemar
Protected address

Thomas Karlsson 
Tel 08-450 42 91
Protected address

Johan Paalzow
Tel 08-450 42 91
Protected address

Elisabet Sagefors
Protected address


Gästlärare

Michele Masucci
Curator Lab
Protected address

 


Forskare
Elisabeth Hjorth
Forskare
Protected address 

Behzad Khosravi Noori
Doktorand
Protected address 

Updated: 17 August 2010
Author: Helena Höök