Institutionspersonal

Anställda på Institutionen för Konst.

 

Prefekt/lektor
Gunilla Muhr
Tel 08-450 42 57
Protected address 


Administrativ chef
Helen Engman (tjänstledig)
(Utbildning & Information)
Tel 08-450 42 50
Protected address


Administratörer
Helena Höök
Utbildningsadministratör (Utbildning & Information)
Tel 08-450 41 90
Protected address

Håkan Karlsson
Ekonomiadministratör (Ekonomi & Personal)
Tel 08-450 42 51
Protected address


Tekniker
Patrik Lindgren
Tekniker
Tel 08-450 42 56
Protected address


Professorer
Magnus Bärtås 
Tel 08-450 42 59
Protected address

Loulou Cherinet
Protected address 

Håkan Nilsson
Protected address

Emily Roysdon
Protected address 

Tom Sandqvist
Gästprofessor i konst med inriktning mot konstens idéhistoria och teori
Protected address


Lektorer

Henrik Andersson
Protected address

Johanna Billing 
Protected address
 

Mathew Gregory
Protected address

Johanna Gustafsson Fürst
Protected address

Martin Gustavsson
Protected address

Gunnar Larsson
Protected address

Svante Larsson
Tel 08-450 42 62
Protected address

Anita Malmqvist
Protected address

Palle Torsson
Protected address

Joanna Warsza
CuratorLab
Protected addressAdjunkter
Ricardo Atienza
Protected address

Lars Ernholm
Tel 08-450 42 14
Protected address

Elisabeth Frieberg
Protected address

Thomas Karlsson 
Tel 08-450 42 91
Protected address

Johan Paalzow
Tel 08-450 42 91
Protected address

Elisabet Sagefors
Protected address


Gästlärare

Anna Lundh
Protected address

Johan Strandahl
Protected address

Michele Masucci
Curator Lab
Protected address


Forskare
Elisabeth Hjorth
Forskare
Protected address 

Behzad Khosravi Noori
Doktorand
Protected address 

Updated: 17 August 2010
Author: Helena Höök