Presentations of Bachelor and Masters degree projects at Industrial design 2014

This year's Degree Projects in Industrial Design, Master's and Bachelor's, will be presented briefly by the students on Monday May 19, at 4 o'clock pm. After the presentation feel free to talk to the students and discuss their projects in the exhibition.

Monday May 20, 2013, 16:00-19:00 in Mandelgren
Konstfack, LM Ericssons väg 14
Underground station: Telefonplan

Bachelor
Sofia Almqvist, Umami
Siri Bahlenberg och Sofia Bergfeldt, Isbiblioteket av sten
Lara Benevides, Matförvaring och vårt förhållningssätt till mat
Carl Cyrén, Korkresan
Carl Ewerbring, En bättre arbetsplats för de som inte har någon arbetsplats
Oskar Heiwe, Avkoppling genom frånkoppling
Björn Krogvig, Obstacles to Creativity
Linda Lagergren, Oväntad kvalitet
Gustav Wiberg, Lapu-Lapu, ett Luftskepp för eko-turism

Master
Yu–Ching Chiang, Among / Within
Alexandra Denton, Newborn Matter
Arash Eskafi, Beyond smart
Maja Frögård, Terms & Conditions
Sofia Josephson, Sleep: The Last Outpost
Sofia Lazzeri, Homo Faber
Hanna Markgren, Lost in Transaction: Design as utopic proposition
Amyel Oliveros, This half is feminine and this half is masculine
Joakim Petrusson, Diversion
Daphne Zuilhof, Friction Intended