<# CurrentPage.LeftContent>
Open School autumn 2020
Open School is a series of talks organized by the Visual Communication programme at Konstfack.
30 September 2020 at 16.30—18 -- Power and Politics in Arabic Type Design with Nadine Chahine
14 October 2020 at 16.30—18 -- Visual Activism with Nicholas Mirzoeff
21 October 2020 at 16.30—18 -- Black Out 2020! Visual rhetoric and colonial reverberations during challenging times with Temi Odumosu
25 November 2020 at 16.30—18 -- Beautiful Words Are Subversive with Nontsikelelo Mutiti
Konstfacks anslag för grundutbildning ökar rejält. Från nuvarande 169 mkr till nästan 180 mkr år 2021; en ökning med drygt 10 miljoner kronor. Satsningen ska ses mot bakgrund av Corona-pandemin där högskolesektorn ses som en viktig aktör för utveckling och omställning genom livslångt lärande och utbildning inom bristyrken.
Grow social – Sofia Ljungs examensarbete odlar frön och sociala relationer Som en del av Stockholmhems och miljöinstitutet IVL:s utvecklingsprojekt Gröna Solberga finns Sofia Ljungs examensarbete på kandidatprogrammet Industridesign från i våras, Grow social. Målet är sprida fröer i husen så att fler odlar lokalt, men syftet är framför allt att få sociala relationer att växa genom att odla och umgås.
"Vilka kunskaper behöver barn och ungdomar ha med sig efter avslutad skolutbildning? Frågan är extra aktuell vid skolstart och vad som anses som giltig kunskap behöver ständigt diskuteras och definieras utifrån ett sam- och framtidsperspektiv. Med ett sådant går det inte att bortse ifrån behovet av estetiska ämnen för en demokratisk, hållbar framtid."

Läs hela artikeln i nättidningen Skola och samhälle.
1-3 October, New Black Store
Fredda Berg, Hannah Blitz Heyman and Sara Kallioinen Lundgren presents a limited series of ambiguously wearable objects that blur the line between fast paced making and traditional domestic craft.
Healthy Competition @ New Black
1-13 October, Cable Factory (Valssaamo) in Helsinki
What will power look like, feel like and sound like in the future? "2084" is an exhibition that takes place in the present and speculates on the role power will play in the future.
2084 – curated by Anne Klontz
2-3 oktober, Galleri Greger
Konstfack är en självklar deltagare i årets största konsthantverksmanifestation, Stockholm Craft Week. I denna grupputställning av sistaårsstudenterna på kandidatprogrammet Keramik & Glas visas verk som rör sig mellan konst, design och konsthantverk.
Konstfack-utställning under Stockholm Craft Week
2-10 oktober, Galleri Konstfack 1 och 2
Årets första kandidatutställare från Institutionen för konst, Ylva Kublik Borg, William Reed och Leonie Dahlström, visar sina pågående arbeten.
Lampa blomma, Chimeraproject och Cavaletti
15 oktober kl 17:00-18:30, Kulturhuset Stadsteatern
Maria Lantz, Bogdan Szyber och Lars O Ericsson samtalar med utgångspunkt från Bogdan Szybers i maj underkända doktorsavhandling "Fauxthentication – Konst, Akademi & Upphovsrätt (eller den akademiska konstnärens platsspecifika omständigheter)".
Konsten och akademin – en komplicerad relation?
Konstfackstudent får Åke Andrén Stiftelsens konstnärsstipendium 2020 Hanna Hansdotter, som gick ut kandidatprogrammet Keramik & Glas 2017, tilldelas Åke Andrén Stiftelsens konstnärsstipendium 2020.
12 september - 1 november, Kulturcentrum Ronneby Konsthall
Berättelser om det mirakulösa, det vardagliga, det anspråkslösa och det till synes obegripliga.
Grodregn
Luis Berríos-Negrón – congratulations on the successful defence! On 15 September, Luis Berríos-Negrón successfully defended his doctoral thesis, Breathtaking Greenhouse Parastructures, at the public disputation with opponent Professor Bonaventure Soh Bejeng Ndikung (Weißensee Kunst-Hochschule).
Masterstudenten Erik Viklund släpper boken Vännernas arena – om närhet, representation och stadsomvandlingar I sin fjärde bok, "Vännernas arena", skildrar Erik Viklund i fotografi och text den intima och märkliga historien om vad som hände i ett hus i norra Stockholm under åren 2010–2020. Idag, den 1 september, är det release av boken på Konst-ig i Stockholm.
29 augusti - 3 oktober, Björkholmen Gallery
Thomas Elovsson ställer ut verk som baseras på konsthistoriskt abstrakt måleri samt hur uttryck och betydelser inom denna genre förändras över tid.
One or Many Paintings
Konstfack öppnar igen för studenter
Under höstterminen kommer studier bedrivas både på distans och på campus. Konstfack följer myndigheternas rekommendationer och det är viktigt att studenter håller sig uppdaterade via sina program om när de kan vistas på campus.

Mer information till studenter och medarbetare finns på www.konstfack.se/corona.

Följ gärna höstens digitala utställningar här på www.konstfack.se.
Tre doktorander inom bild- och slöjdpedagogik till Konstfack I september påbörjar tre doktorander sina forskarutbildningar vid Institutionen för bild- och slöjdpedagogik på Konstfack: Elisabet Jagell, Annika Sandahl och Sophia Desport.
8 mars - 14 november på Kvinnohistoriskt Museum
År 2021 är det hundra år sedan kvinnor för första gången fick rösta till Sveriges riksdag. I utställningen Rösträtt för kvinnor berättas kvinnors rösträttshistoria med humor och allvar genom Sara Telemans texter och bilder.
Utställningen Rösträtt för kvinnor i Umeå
Craftsight – podcast about craft Hannah-Molly Brown and Veronika Murarikova, students at the master's programme Craft!, are running a podcast where they share ideas from the position of makers with other artists, writers, devotees, or educators from the field.
Sissi Westerberg får Ulrica Hydman Valliens Stiftelses stipendium 2020 Konstfacklektorn Sissi Westerberg får 90 000 kronor samt möjlighet att göra egna experiment i glashyttan hos Orrefors Kosta Boda.
Konstfacks vårutställning 2020! Välkommen att utforska den digra digitala plattformen konstfack2020.se där info finns om såväl 193 studenters som om pågående fysiska utställningar.
Det konstnärliga forskningsfältet ska utformas av utövarna! Detta menar Magnus Bärtås, Konstfacks vicerektor med ansvar för forskning, i en replik till Rebecka Katz Thors debattinlägg om Bogdan Szybers underkända avhandling – den första underkända på konstnärlig grund.
Tidigare Konstfackstudenten Salad Hilowle i P1 – Afrika utanför Afrika Konstnären och filmaren Salad Hilowle talar tillsammans med journalisten och författaren Amat Levin om bland annat om afrikansk kultur i diasporan, BLM och mellanförskap.
Den 2 juni 2020, fick KTH och Konstfack UKÄ:s utvärdering av Doktorandprogrammet Konst, teknik och design (KTD) som de driver tillsammans.
Tidningen Form om examensprojekt av Asli Abdulrahman Ali och Daniel Svahn Asli Abdulrahman Alis examensarbete Livet utanför den vita mallen handlar om att representera verkligheten av livet utanför den vita mallen. I projektet Ett Nytt Paradigm fokuserar Daniel Svahn på material, främst från möbler inom offentlig sektor, som klassas som "skräp".
Elise Léonin årets Lingvägsstipendiat Lingvägsstipendiet 2020 tilldelas Elise Léonin, nyligen examinerad från masterprogrammet Konst.
DN: Hållbarhetsfrågan i fokus på Konstfack Dagens Nyheter har tittat på Konstfacks vårutställning 2020 i olika former; digital plattform samt flera fysiska utställningar.
Sarah Maria Yasdani årets mottagare av residens på The Glass Factory 2020 Ur motiveringen: "En ung konstnär som har sett potentialen i glas som material och som på kort tid har utvecklat ett skulpturalt eget språk." Sarah Maria Yasdani är examensstudent på kandidatprogrammet Konst.
Konstfack Alumni
Konstfack Alumni
Konstfack Alumni ett nätverk med cirka 1800 konstnärer, formgivare, bildpedagoger och curatorer, alla med en examen från Konstfack.

Uppdaterad: 14 december 2017
Sidansvarig: