Nyheter

Andreas Nobels avhandling ges ut på engelska
Andreas Nobels avhandling från 2014 "Dimmer på Upplysningen" ges ut på engelska. Titeln är "Shady Enlightenment - textualized thinking and its consequences for design".

Välbesökt julmarknad
Cirka 8000 besökare kom på årets julmarknad på Konstfack.

Konstfackstudent får Maria Bonnier Dahlins Stiftelses stipendium 2016
Jasmin Daryani, som har en masterexmen från Konstfack 2015, får Maria Bonnier Dahlins Stiftelses stipendium 2016 på 100 000 kronor.

Martina Skyttberg får stipendium från Stiftelsen Grafström-Sandqvistska fonden
Martina Skyttberg, student på masterprogrammet Textil år 2, får ett stipendium på 30 000 kronor från Stiftelsen Grafström-Sandqvistska fonden.

Konstfacks forskningsanslag ökar 2018
Regeringen meddelar i forskningspropositionen "Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft" att Konstfack får ökade forskningsanslag 2018.

Lediga jobb på Konstfack
Prefekt till Institutionen för Konst sökes. Ansök senast 19 december 2016.

Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Plugga på Konstfack!
Masterprogram, 120 hp
Anmälan och arbetsprover senast 16 januari 2017.
 
Fristående kurser
Anmälan senast 16 januari 2017.
Arbetsprover senast 1 februari 2017.
29 november - 3 december
25 november - 11 december
Sista ansökningsdatum: 17 oktober 2016
Skrivandets förhandlingar. Konflikt och ansvar i text, 15 hp
Visuell kommunikation för yrkesverksamma, 15 hp (Öppen för sen anmälan!)

Kurs inom Lärarlyftet, med start vårterminen 2017
Slöjd för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp) (Öppen för sen anmälan!)
10 december - 8 februari
All students and Alumni from Konstfack with at least 120 ECTS credits have the opportunity to enroll in courses at the Stockholm School of Entrepreneurship. All courses are CSN accredited.
Application deadline: 15 December 2016
30 januari, kl 13-19
Konstfack Alumni
Konstfack Alumni
Konstfack Alumni ett nätverk med cirka 1800 konstnärer, formgivare, bildpedagoger och curatorer, alla med en examen från Konstfack.

Uppdaterad: 30 oktober 2016
Sidansvarig: