Background image

Konstfack

Här finns senaste informationen och svar på de vanligaste frågorna, samt tips på hur du bäst studerar och arbetar hemifrån.
Läs mer på www.konstfack.se/corona.
Kokoligrafin – ny bok om möjliga, omöjliga och förlupna revolutioner av Michell Zethson "Kokoligrafin är en kokongskrift, silkesspinnarens skrift. det hela börjar med att man inkorporerar så till den grad att man växer sig ur sitt eget skinn. gång på gång ömsar man hud för att rymma kroppens tilltagande köttighet. Man sväller, äter, växer. mer och mer av samma är kokoligrafins första vers."
8-18 april, Black Box (projektrum A1)
So, then what is a painting? Perhaps it is all about time, a certain amount of time in the constant murmuring stream of consciousness and the unconscious. A shape cut out of the amorphous. A recording of time spent in uncertainty, not knowing what is going to present itself.
ORIGIN – MFA exhibition by Eva Spikbacka
2 april - 14 oktober, Agnes Von Krusenstjärnas Allé, Gävle
Utomhusutställning där Daniel Franzén, adjunkt på Konstfack, deltar med verket "The past is the only present here".
Skutt21 i Agnes von Krusenstjernas allé
Konststudenten Palle Ankersen får två stipendier Årets Helmer Långs konststipendium och Konstsällskapet Våga Ses stipendium går till Palle Ankersen, student på kandidatprogrammet Konst, år 1.
8-17 april, Galleri Konstfack II
>>Soil-on-to-logic<< is a proposal for long term engagement, a time for speculation, a refusal of binary formations and most probably a space for (un)learning in public.
MFA Exhibition: Soil-on-to-logic by Hannah Wiker Wikström
8-18 april, Galleri Konstfack I
"The alchemical term solve et coagula describe the refinement process that material goes through to transform into another form. I imagine how dissolution and coagulation can occur in painting and how I can manifest that physically."
stumma fält gas (numb ground gas): MFA Exhibition by Amanda Björk
8 maj - 6 juni, Konstfack och Konstnärshuset
Konstfacks vårutställning 2021 äger rum på Konstfack och Konstnärshuset vid fyra unika tillfällen den 8 maj - 6 juni.
Vårutställning 2021
18 januari - 15 maj, Kulturhuset Möbeln, Tierp
Fredrik Strid undersöker svamparnas väsen som en framgångsrik och betydelsefull art. Genom skulpturer artikuleras en balansakt som utspelar sig i ett tillstånd mellan liv och död. Ur det förkolnade frammanas nya existenser.
Black Box – Fredrik Strid
Kandidatstudent Frida Navratil vinner Prisad färg 2021 Med projektet "Dedicated to color" vinner Frida Navratil första pris i tävlingen Prisad färg, instiftad av Stiftelsen Svensk Färgcentrum.
Om professor Mara Lees djävulusiskt välskrivna bok Främlingsfigurer "En så säregen och självständig betraktelse över litteraturens och samhällets hjärtesår", skriver Aftonbladet. Och "hon visar hur ett ord kan bära en underjord och växa till en värld", skriver Kulturnytt i P1.
Masterstudent får Paul Petersons stipendium Amanda Björk, student på masterprogrammet i Konst, får Paul Petersons stipendium 2021. Juryn skriver att "Influenserna kommer samman till en nyskapande helhet: österländskt tuschmåleri, böljande arborikultur, pigmentväxtodling och dagstidningsark".
Home Works - ny bok redigerad av Jenny Richards och Jens Strandberg "Home Works – A Cooking Book: Recipes for Organising with Art and Domestic Work" är en kokbok som visar upp de konstnärliga och politiska aspekterna av gemensamma måltider genom en rad konstnärliga, kuratoriella och smakliga middagsrecept.
Johanna Enger leder nytt forskningsprojekt Forskningsprojektet "Perceptual Metrics for Lighting Design" (Perceptuella mått för ljusdesign) i samarbete med RISE, Lunds universitet, Högskolan i Kristianstad och företag i belysningsindustrin, projektleds av Johanna Enger, ljusdesigner, forskare och adjunkt på Konstfack.
10 mars - 19 september, Accelerator
Malin Arnell (lektor på Konstfack) och Åsa Elzén deltar i utställningen med "Skogen kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av skogskunskap. Utsträckning #2".
Experimentalfältet
Med anledning av alla artiklar som följt på den i DN 2021-02-01 med rubriken "Nej, Vita havet på Konstfack har inget med rasism att göra", har vi gjort en sammanställning. Dels av två texter där rektor Maria Lantz kommenterar händelseutvecklingen, dels av länkar till några av alla artiklar, samt teve- och radioinslag.
Konstfack Alumni
Konstfack Alumni
Konstfack Alumni ett nätverk med cirka 1800 konstnärer, formgivare, bildpedagoger och curatorer, alla med en examen från Konstfack.

Uppdaterad: 14 december 2017
Sidansvarig: