Vilken är bildningens roll i demokratin?

23 maj 2024

På Statens demokratinätverks senaste nätverksträff diskuterades hur svensk demokrati mår och vilken roll bildningen har i demokratin.

Fredrik Malmberg, direktör för Institutet för mänskliga rättigheter, pratade om läget för svensk demokrati. Folkbildningsrådets tf generalsekreterare Mats Bernerstedt gav sin bild av utmaningar för demokratin kopplat till bildning. Irene Christensson, senior analytiker på Myndigheten för psykologiskt försvar, berättade om otillbörlig informationspåverkan i Sverige och manupulation inför EU-valet.

Filosofen Åsa Wikforss och idéhistorikern Sverker Sörlin samtalade om demokrati och bildning. Diana Oskarsson, kommunikatör på Myndigheten för delaktighet, pratade om klarspråk samt att förstå och ta till sig viktig information är en demokratisk rättighet.

Ann Bernes, Mikael Öhman Almén och Bodil Sundén från Forum för levande historia höll i samtalen. Statens demokratinätverk är ett nätverk för statliga myndigheter som samordnas av Forum för levande historia.

Nätverksträff: Vilken är bildningens roll i demokratin?