Välkommen till framtiden och 182 examensstudenter!

6 maj 2024

Konstfacks vårutställning har en lång tradition och öppnades för allmänheten redan 1977. I år, när vi firar vårt 180-årsjubileum, visas 182 studentverk både online på Konstfack2024.se och fysiskt. Alla håller till i en gigantisk grupputställning på Konstfack utom masterstudenterna i konst som ställer ut på Färgfabriken.


För andra året i rad kureras utställningen av Dotdotdot bestående av de Konstfackutbildade konstnärerna Lisa Juntunen Roos, Petter Rhodiner och Amy Worrall. I sin process söker de efter gemensamma narrativ som spänner över ett brett spektrum av discipliner och hittar kopplingar mellan individuella praktiker och projekt.

Linn Henrichson och Lars Høie, båda alumner från Konstfacks masterprogram i visuell kommunikation, vann årets tävling om utställningens grafiska koncept som utforskar kopplingarna mellan vävning – en metafor för skolan som en plats för lärande och relationsskapande – korsstygn, broderi och tidig internetpixelestetik.

Rektor Anna Valtonen menar att "i en tid av extrema samhällsförändringar med klimatkriser, ny teknik och politisk oro över hela världen, är konstens, hantverkets, designens och pedagogikens roll viktigare än någonsin. Tillsammans kan vi hitta nya ståndpunkter och idéer, skapa verk som engagerar och alternativ som öppnar ögonen, exemplifiera vad som är möjligt och förstå världen och dess komplexitet ur olika perspektiv.
Den grafiska identiteten för årets utställning handlar om 'weaving the institution' som symboliserar de komplexa sammanvävda relationerna inom en utbildningsinstitution samtidigt som det förkroppsligar den sociala struktur som förenar studenter, lärare, medarbetare och besökare i en levande gemenskap. Tillsammans bildar studenternas arbeten en väv som visar hur vår framtid kan bli.
I årets examensutställning visar våra studenter lysande verk som är ett resultat av deras undersökningar av såväl den egna praktiken som deras respektive områden. Och samtidigt bidrar de till utvecklingen av Konstfack som helhet. De visar oss också vår framtid – följ med och se vad den har att erbjuda!"

Du som rapporterar i media, välkommen på en lunch och två visningar onsdag 15 maj kl 10–12 på Konstfack och torsdag 16 maj kl 10–13 till masterstudenterna i konst på Färgfabriken. Maila press@konstfack.se senast den 14 maj om du vill ha lunch den 15 maj.

För öppettider och all annan info: www.konstfack2024.se

Konstfack, LM Ericsons väg 14, T-bana Telefonplan
Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, T-bana Liljeholmen