Regler för arbetsprover gjorda med AI

16 maj 2024

Under vårens ansökningsomgång har Konstfack tillämpat regler för arbetsprover gjorda med AI.

Elin Nordberg, chef för forsknings- och utbildningsadministrativa enheten på Konstfack, berättar om reglerna och bakgrunden till dem i två inslag från SR:s Kulturnytt:

AI-bilder används i ansökningar till konsthögskolorna

Konstfack inför nya regler – när elever ansöker med AI

 

AI-genererad bild utifrån nyckelorden "art school portfolio".