Konstfacksstudenter utses till Formlabbet Residency 2024

17 april 2024

Medlemsverkstaden Formlabbet i Alby utser årligen två personer som ges gratis tillgång till deras fullt utrustade snickeriverkstad i 12 månader. Den här gången blir det Nils Askhagen, student på kandidatprogrammet Inredningsarkitektur och möbeldesign, och Johanna Metsalo, tidigare student på masterprogrammet Rumslig gestaltning.

Nils Askhagen går sista året på kandidatprogrammet Inredningsarkitektur och möbeldesign på Konstfack. I sitt examensarbete tillverkar han möbler av gamla byggreglar för att visa att det går att skapa trämöbler i stora kvantiteter utan att fälla ett enda träd. Med residency-platsen kan Nils fortsätta utforska sin praktik även efter examen.


Johanna Metsalo har en gedigen bakgrund med utbildningar i möbelsnickeri, rumslig gestalning och arkitektur från Konstfack, Capellagården, KTH och Träakademin i Kramfors. Med sin residency-plats får Johanna möjligheten att fritt utforska sin praktik.


Syftet med Formlabbets Residency-program är att ge nya formgivare/arkitekter/konsthantverkare resurser och en plattform att utveckla sin praktik och sina ambitioner. Det är även en del i Formlabbets ambition att sprida och uppmuntra till kunskap och intresse kring hantverk, formgivning, material med särskilt fokus på hållbarhetsfrågor.