Konstfacksstudenter får Josef Franks stipendium

5 mars 2024

Anna Haikara och Molly Ringqvist, studenter på kandidatprogrammet Inredningsarkitektur och möbeldesign, får dela på 52 000 kronor att använda till en studieresa.


Juryns motiveringar är att "Anna tilldelas stipendiet för de tydliga mål hon satt för sig själv under kommande utbyte i Helsingfors" och "Molly tilldelas stipendiet då hennes ansökningsbrev visar på en stark koppling till Josef Franks estetik och vision".

Läs hela motiveringarna och om stipendiet: Josef Franks stipendium till Konstfackstudenter