Karin Ferner om sitt konstnärsskap i samtal med Maria Perers

7 maj 2024

För 50 år sedan tog Karin Ferner examen som silversmed från Konstfack och har sedan dess utmanat och lekt med konventioner och traditioner.

Från vänster: Maria Perers och Karin Ferner


Karin Ferner har sedan 60-talet haft mängder av publikdragande utställningar och hennes smycken har delats ut som jämställdhetspris. Malin Vessby skrev i DN att "Hon snor friskt från allmogetraditionen och tillför impulser från vår egen tid".

Maria Perers, lektor i konsthantverkshistoria och -teori på Konstfack, mötte Karin Ferner i ett konstnärssamtal. Arrangemanget var ett samarbete mellan Dalarnas museum, Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund och Dalarnas konstförening, vars årsgåva Ferner gjort.

Titta på "Karin Ferner presenterar Dalarnas Konstförenings årsgåva 2024".