Grattis till Erik Sandelin för en lyckad disputation

17 juni 2024

Erik Sandelin disputerade den 13 juni 2024 med avhandlingen "Design and Grace: An Ahuman Odyssey", genomförd inom doktorandprogrammet Konst, Teknik och Design.


Opponent: Alex Wilkie – Goldsmiths, University of London

Handledare: Martín Ávila – Konstfack, och Helena Pedersen – Göteborgs universitet

Betygsnämnd: Amelie Björck – Södertörns högskola, Pelle Ehn – Malmö universitet, Eva Haifa Giraud – University of Sheffield, Simone Kotva – Oslo universitet och Johan Redström – Umeå universitet

Ordförande: Meike Schalk – KTH

Abstract och avhandling: kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1860317&dswid=-6525