Elin Svanelinds stora kvinnor slåss och älskar

19 mars 2024

I ett flertal tidningar runt Säffle, som konststudenten Elin Svanelid är bördig ifrån, uppmärksammas hennes deltagande på Liljevalchs vårsalong.


Lokalpressen berättar att Elin Svanelind ”målar stora kvinnor som älskar och slåss” och att hon har ”lust att tänja på gränser”. I sitt måleri och sina skulpturer utforskar hon, som i vår tar sin kandidatexamen, frågor om kärlek, kroppar och förväntningar.

Varför ryms inte alla kroppar i det offentliga rummet, vad händer när kvinnor går utanför ramen för det förväntade och vems kärlek får synas? Svaren, menar hon, blir en motvikt till den heteronormativa, mansdominerade världen. Se hennes verk på Vårsalongen som står t o m 21 april 2024.