Workshop med Rebecca Ahlstedt och Tsuyoshi Tane

10 maj 2023

Masterstudenter på Konstfack och KTH Arkitekturskolan möts i modellworkshopen Found Materials den 12 maj på Östasiatiska museet i Stockholm. Workshopen ges i samband med att den japanske arkitekten Tsuyoshi Tane besöker Stockholm.

Atelier Tsuyoshi Tane Architects och Studio Rebecca Ahlstedt


Skeppsholmen som plats, material, kultur och minne blir utgångspunkt för workshopen, där studenter från Konstfacks program Rumslig gestaltning möter arkitektstudenter på Fundamentals och Out of Practice, två masterstudios på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan).

– Samtalen med KTH-knutna lärarna Konrad Krupinski och Malin Heyman har lett fram till att våra respektive studentgrupper kan experimentera tillsammans under workshopen, dela idéer och metoder med varandra, vilket blir spännande, säger Rebecca Ahlstedt.

Utgångspunkten för workshop och samtal är Tanes och Ahlstedt respektive arbete med experimentella gestaltningsmetoder kopplade till platser och material, som återspeglar viljan att utforska gränser och formuttryck i det byggda. Båda hämtar kunskap från nydanande hantverk och söker resilienta arbetsmetoder inom sina respektive fält.

Samma dag hålls även Connections, ett publikt lunchsamtal med Tane och Ahlstedt, modererat av arkitekten Tove Dumon Wallsten om hantverk, utforskande design och förankring i platser.
Läs mer och följ samtalet på plats eller via streamingtjänst.

Workshopen och samtalet är ett samarbete mellan Stockholms arkitektförening och Östasiatiska museet, med anledning av utställningen Juxtaposing craft.