Ulla Lind har avlidit

23 mars 2023

Tisdagen 21 mars avled Ulla Lind, tidigare professor i bildpedagogik, mångårig medarbetare och uppskattad kollega vid Institutionen för bild- och slöjdpedagogik på Konstfack.

Ullas undervisning och forskning inom visuell kultur och lärande har på många sätt bidragit till att utveckla det bildämne som barn och ungdomar idag möter i grund- och gymnasieskolan. Med stor drivkraft, nyfikenhet och ett brett kontaktnät inom och utanför Konstfacks väggar, nationellt och internationellt, har hon pekat ut möjliga riktningar och fält att vidareutveckla. Ullas omtänksamhet och engagemang i sina studenter ledde flera av dem vidare till doktorandstudier och hon har haft en framträdande roll för hur forskningen inom bildpedagogik har utvecklats.

Ulla Lind föddes i Västerbotten, studerade i Göteborg, tog sin bildlärarexamen i Umeå och disputerade vid Stockholms universitet. Hon blev 72 år.