Transformation och återbruk pågår

20 december 2023

Arkitektarbetet framöver kommer alltmer att handla om att analysera det som redan är byggt och förändra det, menar Tor Lindstrand, lektor på Konstfack.


Störst andel examensarbeten om återbruk och ombyggnad finns på Konstfack och Chalmers, enligt en undersökning som tidningen Arkitekten gjort.

Enligt Tor Lindstrand är inredningsarkitekter är bra på anpassningar, men som kan skapa stora möjligheter inom ett fält där det råder en stark slit- och slängmentalitet.

Läs hela artikeln: Transformation pågår