Styrelsens tack till Maria Lantz

7 juni 2023

Maria Lantz har nu varit rektor för Konstfack i 11 år. Vi i styrelsen vill uttrycka ett rungande tack till dig Maria, för ditt gedigna och engagerade arbete under dessa år.

Porträttet av Maria Lantz är skapat av Beata Boucht.


Maria Lantz 11 års arbete för och med Konstfack är en era som satt stora avtryck. För de studenter som trätt in och kommit vidare i sina konstnärskap eller utvecklat spetskompetens inom andra yrken. För kollegor och medarbetare. Och inte minst för Sveriges kultur/konst-liv såväl som för den internationella scenen.

Under Marias tid som rektor, från 2012 till 2022, har inte mindre än 1914 studenter examinerats. På vårutställningen 2023 deltar ytterligare ca 200 studenter. Studenter som under Marias och hennes kollegors ledning är och kommer bli de hantverkare, lärare och konstnärer som genom design, formgivning, konsthantverk, slöjd och konst ser till att vår omvärld kan upplevas och förstås genom nya perspektiv. Till denna värld har nya lösningar bidragit till hoppfullare framtid som det går att utvecklas och leva vidare i. För generationer framåt.

Maria har genom sitt ledarskap och kunskap skapat en skola där den fria, autonoma konsten hela tiden stått i ett centrum. Konsten är inte till enbart för konstens skull. Den är en del av det som gör livet värt att leva. Det fria samtalet och den ständigt pågående framåtlutande utvecklingen har satt Konstfack i ett självklart epicentrum. Under Marias tid har Konstfack tagit fasta på den konstnärliga grunden i utbildning och forskning, men också för samhället i stort. Det har krävts ett gediget jobb för att landa den examensrätt för forskning som Konstfack nu erhållit. UKÄ:s granskning gav också Konstfack toppbetyg gällande kvalité inom utbildningarna.

Konstfack har under Marias tid ökat antal studenter med utländsk bakgrund. Vi vet att Maria kämpat för att behålla och värna verkstäderna på Konstfack. Men kanske vill vi främst lyfta det engagemang, lojalitet och arbete Maria gjort för studenterna, för deras möjligheter, förutsättningar och mående som är centralt och ständigt närvarande i Marias arbete

Utveckling kräver ledarskap och omvärldskoll. Det kräver nyfikenhet, mod, ödmjukhet och omsorg, det är inga självklara egenskaper men Maria besitter dem. Att vara rektor på Konstfack kräver också ett lyssnande och insikter, samt förmåga att kunna ändra uppfattning. Även när det mer än normalt blåst hårt och trycket varit stort har Maria fortsatt att vara en ledare som tagit ansvar. De till synes självklara beslut, såväl de som inte alltid är det, har krävt noggrann hantering och värdering. Alltid med ett lugn och ett fokus för skolan, studenternas och sina kollegors bästa.

Maria har under hela sin period haft styrelsens fulla förtroende. Synpunkter har alltid beaktats och samtalet även i svåra perioder har varit konstruktivt och lösningsorienterat, Maria har varit lojal sitt uppdrag.

All lycka in i framtiden Maria Lantz. Tack för att du, kort och gott, sett till att Konstfack är vad det är idag.

Magnus Aspegren, styrelseordförande
Anusha Caroline Andersson
Christian Björk
Simon Ceder
Elsa Chartin
Oscar Guermouche
Stefan Jonsson
Karin Lundh
Falk Olavi Schröter
Katarina Pierre
Mårten Schultz
Sven-Eric Söder
Matilda Söderberg
Fredrik Wickberg