Nytt excellenscenter inom konstnärlig forskning

22 juni 2023

15 forskningsmiljöer får bidrag i Vetenskapsrådets excellenssatsning, bland annat ett excellenscenter inom konstnärlig forskning.


Ett av de beviljade bidragen är ett centrum för konst och politisk föreställning där forskarna ska undersöka hur konstnärlig praktik formar hur det politiska föreställs och representeras idag. Bakom ansökan står Mick Wilson, professor på HDK-Valand och studierektor för deras forskarutbildning. Wilson har i sin roll som studierektor arbetat med flera av Konstfacks doktorander och föreläste också på vårt förra professorsinternat.

Forskningsmiljön blir ett samarbete mellan HDK-Valand och Kungliga Konsthögskolan och innebär att ett kompetenscentrum för konstnärlig forskning etableras – något som Sverige tidigare saknat. Syftet är att stödja den högsta nivån av konstnärlig forskning inom svensk forskarutbildning och inom forskarutbildning i bildkonst.

Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke menar att satsningar på excellenta miljöer är centrala för forskningens kvalitet som komplement till enskilda projekt.
– När forskning bedrivs i väl fungerande, starka och kreativa forskningsmiljöer skapas mervärden. Genom att koncentrera resurser och skapa en kritisk massa motverkar de excellenta forskningsmiljöerna fragmentisering och ger goda förutsättningar för vetenskapliga framsteg. Samarbete mellan gruppens medlemmar, som ofta kommer från olika vetenskapsfält, lägger grunden till risktagande och kreativt tänkande – vilket i sin tur kan leda till nyskapande och banbrytande forskning, säger hon.

Läs mer här: 15 forskningsmiljöer får bidrag i Vetenskapsrådets excellenssatsning