Konstfacksstudenter får Kalmar kommuns kulturstipendier

2 november 2023

Sandra Fredin, student på kandidatprogrammet Konst, och Liv Aldén, student på kandiatprogrammet Textil, får vardera 15 000 kronor för stöd i i sin verksamhet.

Sandra Fredin och Liv Aldén.


Kultur- och fritidsnämndens motiveringar

Sandra Fredin: "För att fortsätta utforska sitt konstnärliga arbete som involverar skapandet av antropomorfiska kroppar och utforskandet av det inre livets mystik."

Liv Aldén: "För att vidareutveckla sina kunskaper inom textilt konsthantverk. Livs vision är att få större underlag för sitt personliga uttryck i textilhantverk och utmana och utforska gränserna för vävens ursprungliga användningsområde."