Konstfacksstudenter får Josef Franks stipendium

19 oktober 2023

Signe Wiman Westberg och Isolde Berg, studenter på kandidatprogrammet Inredningsarkitektur och möbeldesign, får dela på 52 000 kronor att använda till en studieresa.

Signe Wiman Westberg och Isolde Berg


Juryns motiveringar:

"Signe Wiman Westberg tilldelas medel för sitt utbyte i Wien. Hon tilldelas stipendiet för sin nyfikna syn på andra kulturella perspektiv på rumslighet och formgivning. Viljan att betrakta sig själv ur en annan synvinkel och med studierna som verktyg blicka både inåt och utåt går i linje med Josef Franks filosofi. Juryn hoppas att studierna leder till en bredare förståelse för inredningsarkitekturen som allkonstverk, med nya intryck och referenser till det fortsatta lärandet."

"Isolde Berg tilldelas medel för sitt utbyte i Milano. Hon tilldelas stipendiet för sin träffsäkra beskrivning av värdet i att vistas i en kontext utanför den egna trygga sfären. Att ta sig an en ny kultur kan vara utmanande, men alltid lärorikt. De nya arbetssätt en ny skola innebär liksom att bekanta sig med nya material och tekniker tror juryn kommer vara mycket utvecklande. Detta tillsammans med Isoldes nyfikenhet på den lokala arkitekturen och de möten som kommer ske under studietiden ligger helt i linje med – och för vidare - Josef Franks anda."


Josef Franks stipendiefond är ett resestipendium för att främja unga inredningsarkitekters utbildningar genom studier eller praktik utomlands.