Konstfacksalumn får Ståhl Collections kulturstipendium 2023

19 september 2023

Erik Öberg, som har masterexamen från CRAFT! Textil 2017, blir Ståhl Collections tredje stipendiat för "sitt hantverksskickliga och unika uttryck".

Verket "Echoes of Turmoil" (2023) är uppbyggt av 29 000 pappersfjäll.


Juryns motivering:
"Ståhl Collections kulturstipendium tilldelas Erik Öberg för sitt hantverksskickliga och unika uttryck. I Erik Öbergs konstnärskap förenas det trygga med det frånstötande. Ursprung, skönhet och skörhet speglas i varandra och det blir i Erik Öbergs verk en motsättning mellan det trygga och det okända.  Existentiella frågor vävs samman med vår nutida verklighet i den mjuka formens brutalitet.
Med en tidskrävande teknik frammanar Erik Öberg en organisk ursprunglighet i sin konst. Han har utvecklat ett unikt uttryck där kraft hämtas från de norrländska rötterna och sammanfogas med japansk hantverkstradition. Arbetssättet kräver tålamod, hantverksskicklighet och tid, både att lära sig och i den kreativa processen. Erik Öberg får papprets livlösa materia att transformeras och skapa en helhet som det är svårt att veta om den tillhör fauna eller flora."

Utställning med Erik Öberg på Ståhl Collection i Yllefabriken, Norrköping, pågår till och med 30 september 2023: Ståhl Collections tredje stipendiat