Konstfacksalumn är 2023 års Unga konsthantverkare

23 oktober 2023

Lisa Juntunen Roos, som har examen från masterprogrammet CRAFT! Textil 2020, får ett stipendium på 100 000 kronor av Bengt Julins Fond som ingår i Nationalmusei Vänner.

Foto: Alice Boman / Lisa Juntunen Roos


Juryns motivering:
"Strimlade kaffeförpackningar och en flätteknik hämtad från näverslöjden har blivit Lisa Juntunen Roos signum. Med sina återbruksmaterial och sitt framhävande av hantverket, och med motiv som kretsar kring migration och familjerelationer, står hennes verk stadigt förankrade i vår tids stora samhällsfrågor. Men samtidigt är det som talar starkast i hennes arbete den uttrycksfulla, personliga berättelsen."

Stipendiet Unga konsthantverkare delas ut sedan 2001 på initiativ av Bengt Julin. Syftet är att premiera lovande utövare under 35 år och som har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige. Stipendiet delas ut vid en ceremoni på Nationalmuseum i Stockholm den 16 november.

Lisa Juntunen Roos ingår i curator-kollektivet Dotdotdot, som curerar Konstfacks vårutställning 2023 och 2024


Lisa Juntunen Roos är årets Unga konsthantverkare