Konstfacksadjunkt en av Konstnärsnämndens långtidsstipendiater 2023

27 september 2023

Samir Alj Fält, adjunkt på Konstfack, är stipendiemottagare inom bild och form. "Jag kände lycka, energi, stolthet, frihet...samtidigt på en och samma gång", säger han.

Foto: Carl Hjelte


Långtidsstipendier på tio år är statens mest omfattande och långsiktiga stöd till enskilda konstnärer och stipendiesumman är årligen på tre prisbasbelopp. Stipendiet tilldelas konstnärer som under lång tid har visat en hög konstnärlig kvalitet och som förväntas ha en aktiv konstnärlig verksamhet under hela stipendietiden.


28 konstnärer tilldelas långtidsstipendium