Konstfack besöktes av rektor för ukrainska Kharkiv State Academy of Design and Arts

28 mars 2023

Fredagen den 24 mars fick Konstfack besök av Oleksandr Soboliev, rektor på Kharkiv State Academy of Design and Arts i nordöstra Ukraina.


Konstfack har ett utbytesavtal med Kharkiv State Academy of Design and Arts sedan mars 2022. Rektor Oleksandr Soboliev var inbjuden till en konferens av Sveriges Arkitekter och besökte i samband med den även Konstfack.

– Vi hade roliga och givande samtal. Mycket finns att lära för oss – inte minst visar deras engagemang för konst och kultur hur viktigt detta är i samhället. Särskilt vid krig och kris. Jag hoppas att kontakterna fortsätter och att samarbeten och utbyten kan komma till stånd också i fredstid, säger rektor Maria Lantz.

För närvarande har vi en student från Kharkiv som går hos oss på GFI och som också var med på mötet. Övriga lärare och studenter från det ukrainska universitetet är spridda över andra europeiska länder eller befinner sig i mindre utsatta delar av Ukraina där de tar del av undervisning on-line eftersom skolbyggnaden är sönderbombad. En ny skolbyggnad planeras, planen är att bygga upp skolan snarast möjligt. Vare sig det är fred eller ej. En internationell arkitekttävling kommer att utlysas och ett av skälen till besöket på Konstfack var att få inspiration till lokalprogram för den nya skolan. Samtidigt vill man göra ett omtag för hela organisationen av utbildningarna: Pedagogiskt, metodologiskt och organisatoriskt.