Hur väcks ett arkiv till liv?

17 maj 2023

Studenter på kandidatprogrammet Inredningsarkitektur och möbeldesign, år 1, har studerat och omtolkat drygt 50 år gamla handgjorda hotellritningar till digitala skisser.


Ritningarna utgör delar av en förstudie till hotell Sheraton i Stockholm som var färdigbyggt 1971. Vi får följa studenternas digitala upptäcktsfärd genom hotellets korridorer och ta del av materialet de valt att lyfta fram och omtolka.

Originalritningar, omtolkningar och intervjuer med några av studenterna: Hur väcks ett arkiv till liv?