Fruktsamt samarbete mellan Konstfack och MKC

31 augusti 2023

I somras arrangerades för första gången en feriepraktik för gymnasieelever från norra Botkyrka med nyutexaminerade Konstfacksstudenter som handledare.

Foto: Paulina Thorén


I projektet, kallat Off Space MKC, arbetade ungdomarna som "juniorkonsulter" och tog fram såväl problemanalys som åtgärdsidéer, modeller och färdigbyggda förslag. Masterexamensstudenterna Maëva Weissen (CRAFT Textil) Jonathan Berglund (Design) och Johan Ibrahim Adam (CRAFT Keramik och Glas) anställdes som handledare och en representant för SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign höll en introduktionsföreläsning om designprocessen. Konstfacksalumnen Paula Urbano, konstnär och utställningsproducent på MKC, ledde arbetet.

Under tre veckor var arbetets mål dels att förbättra/utveckla den offentliga (boende)miljön i området genom odling, lek, färg, trapphus, konst, ytor, tvättstugor, sociala frågor, stadsutveckling, material – allt utifrån ungdomarnas problemformulering. Dels att få fler ungdomar från norra Botkyrka intresserade av konstnärlig utbildning – och samtidigt göra insatser som utvecklar området.

Till och med den 18 september finns alla juniorkonsulternas förslag utställda på Mångkulturellt centrum, Värdshusvägen 7, Fittja gård i Fittja och lördagen den 2 september äger ett artist talk med Jonathan Berglund rum kl. 12.